Τιμοκατάλογος

Εβδομάδα
6€ / αγγελία *
Απλή αγγελία
Διάρκεια 1 εβδομάδα
Μήνας
10€ / αγγελία *
Απλή αγγελία
Διάρκεια 1 μήνας
Μήνας / Προβεβλημένη
20€ / αγγελία *
Προβεβλημένη (σε πλαίσιο)
Διάρκεια 1 μήνας

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.