Τιμοκατάλογος

Εβδομάδα
7,44€ / αγγελία *
Απλή αγγελία
Διάρκεια 1 εβδομάδα
Μήνας
12,4€ / αγγελία *
Απλή αγγελία
Διάρκεια 1 μήνας
Μήνας / Προβεβλημένη
24,8€ / αγγελία *
Προβεβλημένη (σε πλαίσιο)
Διάρκεια 1 μήνας

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.