Ζητούνται τεχνίτες ηλεκτρολόγοι/ βοηθοί εγκαταστάσεων μηχανημάτων κ δικτύων

  • Κωδικός αγγελίας: 55682039

Γυρτώνη Λάρισας

17/12/2020

Ζητούνται από την εταιρεία  DOLAS ENGINEERING με έδρα στην Γυρτώνη Λάρισας.

Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι/ Βοηθοί εγκαταστάσεων μηχανημάτων κ δικτύων

Θα προτιμηθούν οι έχοντες γνώσεις

  • Ηλεκτρολογίας ασθενών ρευμάτων και εγκαταστάσεων αυτοματισμού
  • Καλωδιώσεων μονάδων και εγκαταστάσεων
  • Ηλεκτρονικών
  • Επίπεδο γνώσεων: Απόφοιτος ΤΕΙ, ΕΠΑΛ σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία  επιθυμητή όχι απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών:  Katerina.papadogianni@dolas-engineering.gr