Ζητούνται μηχανικοί και μηχανουργός από τη ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

  • Κωδικός αγγελίας: 57442918

Αχίλλειο Λάρισας

15/07/2021

H ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

με έδρα το Αχίλλειο Λάρισας

 

Ζητά : 

  1. Μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  2. Πρακτικό μηχανικό (με άδεια)
  3. Μηχανουργό

που να πληρούν τα ακόλουθα :

  1. Πτυχίο ΑΕΙ ή TΕΙ και αντίστοιχες άδειες.
  2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
  3. Ηλικία έως 45 ετών.
  4. Προηγούμενη βιομηχανική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.
  1. Η θέση εργασίας είναι στο Αχίλλειο Λάρισας

Προσφέρουμε ευχάριστο και επαγγελματικά ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας και αμοιβή αναλόγως προσόντων. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα ακόλουθο e-mail : hrv@markoubros.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών.