Ζητούνται εργάτες/εργάτριες από Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

  • Κωδικός αγγελίας: 49951742

Λάρισα

30/09/2020

2410 572262, 6970142676

Ανώνυμη Εξαγωγική/Εισαγωγική Βιομηχανική Εταιρεία με έδρα την Λάρισα, ζητά :

εργάτες και εργάτριες

που να πληρούν τα ακόλουθα :

  1. Ηλικία έως 50 ετών
  2. Προηγούμενη βιομηχανική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.
  3. Η θέση εργασίας είναι στο Μελισσοχώρι Λάρισας

 

Προσφέρουμε ευχάριστο και επαγγελματικά ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας και αμοιβή αναλόγως προσόντων. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο ακόλουθο e-mail : helpdesklarisa@yahoo.gr. Tηλ επικοινωνίας 2410 572262 και 6970142676 και ώρες από 8:00 έως 16:00. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών.