Ζητούνται άτομα για προώθηση φοιτητικών πακέτων τηλεπικοινωνίας

  • Κωδικός αγγελίας: 54791089

Λάρισα

18/10/2019

210 6438192

Αναζητούμε προωθητές και προωθήτριες για προώθηση φοιτητικών πακέτων και άλλων προϊόντων τηλεπικοινωνίας στη Λάρισα για μερική απασχόληση.

Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ευχέρεια λόγου
  • Συνέπεια

Προσφέρουμε:

  • Σταθερό μισθό
  • Ασφάλιση
  • Ευέλικτο ωράριο

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6438192, βιογραφικά στο email: marina@amuse.gr με την ένδειξη «Λάρισα»