Ζητούνται άτομα για παραγωγή από την ΖΑΒΑΛΟΣ ΑΕ

  • Κωδικός αγγελίας: 26162889

Λάρισα

12/07/2021

2410 951140 (εσωτ. 117)

Η εταιρεία ΖΑΒΑΛΟΣ ΑΕ  επιθυμεί να προσλάβει άμεσα προσωπικό πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση της παραγωγής της. Πληροφορίες : 2410 951140 (εσωτ. 117) κος Καλπίας Χρήστος