Ζητούνται άτομα από τη ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

  • Κωδικός αγγελίας: 89363133

Αχίλλειο Λάρισας

22/09/2021

6970142676

 H ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ με έδρα το Αχίλλειο Λάρισας 

Ζητά : 

  1. ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

που να πληρούν τα ακόλουθα :

  1. Ηλικία έως 50 ετών.
  2. Προηγούμενη βιομηχανική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.
  1. Η θέση εργασίας είναι στο Αχίλλειο ή στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

Προσφέρουμε ευχάριστο και επαγγελματικά ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας και αμοιβή αναλόγως προσόντων. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα ακόλουθο e-mail : hrv@markoubros.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών.

Πληροφορίες : Τηλ . 6970142676,  Δευτέρα έως Σάββατο  08:00 – 16:00