Ζητούνται άτομα από κεντρικό φαρμακείο της Λάρισας

  • Κωδικός αγγελίας: 29572898

Λάρισα

14/07/2021

Κεντρικό Φαρμακείο της Λάρισας ζητά:

  • Φαρμακοποιό
  • Βοηθό Φαρμακοποιού

Προοπτικές εξέλιξης, μισθός ανάλογος προσόντων, συνεχής εκπαίδευση σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο χώρο. Αποστολή Βιογραφικών στο:

pharmalarisa@gmail.com