Ζητείται προσωπικό από τεχνική εταιρία

  • Κωδικός αγγελίας: 66551039

17/09/2019

Τεχνική εταιρία ζητά ηλεκτρολόγους και βοηθούς ηλεκτρολόγου για εργασία στην επαρχία και το εξωτερικό. Για βιογραφικά: elconcareer@gmail.com