Ζητείται οδηγός από Α.Ε.

  • Κωδικός αγγελίας: 41182293

Λάρισα

05/03/2021

210 - 5590800

Οδηγός με δίπλωμα Γ ή Ε κατηγορίας ζητείται από ΑΕ στη Λάρισα, 5 έτη προϋπηρεσία σε συρόμενα, haken και αλυσιδάκια θα εκτιμηθεί αναλόγως. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 5590800