Ζητείται μηχανικός για διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Γερμανικά)

  • Κωδικός αγγελίας: 86721361

Λάρισα

29/04/2020

Ζητείται μηχανικός για πλήρη απασχόληση από πολυεθνική εταιρεία (BayWa r.e. Hellas) για τη Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων  με έδρα στη Λάρισα με πολύ καλή γνώση Γερμανικών:

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού

Άριστη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση Γερμανικών

Άριστη γνώση MS Office (excel)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απαραίτητα επικοινωνιακός, οργανωτικός, υπεύθυνος.

 

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία στη διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών

 

Link to the offer: https://jobs.baywa-re.com/Engineer-Operations-Manager-Photovoltaic-International-Ger-eng-j395.html?agid=31

 

Link to the form:https://jobs.baywa-re.com/Engineer-Operations-Manager-Photovoltaic-International-Ger-eng-f395.html?agid=31