Ζητείται μηχανικός για Διαχείριση Αιολικών Συστημάτων

  • Κωδικός αγγελίας: 3636836

Λάρισα

16/05/2019

Ζητείται μηχανικός για πλήρη απασχόληση από πολυεθνική εταιρεία (BayWa r.e. Hellas) για τη Διαχείριση Αιολικών Συστημάτων με έδρα στη Λάρισα με πολύ καλή γνώση Γερμανικών:

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού

Άριστη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση Γερμανικών

Άριστη γνώση MS Office (excel VB programming)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απαραίτητα επικοινωνιακός, οργανωτικός, υπεύθυνος.

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία στη διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης αιολικών

Καλή γνώση Γαλλικών

Email: nikolaos.tsiantoulas@baywa-re.com (βιογραφικό στα αγγλικά)