Ζητείται μάγειρας και βοηθός μάγειρα

 • Κωδικός αγγελίας: 9675846

Λάρισα

24/05/2019

Εταιρία που δραστηριοποιείται στη Λάρισα αναζητά μάγειρα και βοηθό μάγειρα.

ΜΑΓΕΙΡΑ

(κωδ: ΜΑΓ_05/2019)

Έχει την ευθύνη για την διαχείριση της αποθήκης, για την οργάνωση του προσωπικού στην βάρδια, την προετοιμασία του μενού και την διανομή του, με την τήρηση και την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων του διεθνούς πρότυπου πιστοποίησης ISO 22000.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων – Μαγειρικής Τέχνης
 • Πιστοποιητικό υγείας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Καλή γνώση των εφαρμογών του MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οργανωμένη κουζίνα, ξενοδοχείου/εταιρείας Catering με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
 • Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ κατάρτισης στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν
 • Επιθυμητή η γνώση και εφαρμογή του ISO 22000

 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

(κωδ: ΒΟΗ.ΜΑΓ_05/2019)

Αποτελεί βασικός συνεργάτης του Μάγειρα για την καθημερινή λειτουργία της κουζίνας και τον αντικαθιστά κατά την απουσία του. 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων – Μαγειρικής Τέχνης
 • Πιστοποιητικό υγείας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Καλή γνώση των εφαρμογών του MS Office (Excel, Power Point, Word
 • Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ κατάρτισης στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν
 • Επιθυμητή η γνώση και εφαρμογή του ISO 22000

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
 • Επικοινωνία και ομαδικότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος

 

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με σημείωση του κωδικού της θέσεως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : HEALTHRECRUITE@gmail.com

Βιογραφικά γίνονται δεκτά έως 30/06/2019.