Ζητείται μάγειρας από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ

 • Κωδικός αγγελίας: 89693556

Λάρισα

29/12/2021

210 72 55 363

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ –Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λάρισα με την ειδικότητα : Μάγειρας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: kinonikoekav.progr@gmail.com.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Μάγειρας
Απαραίτητα προσόντα

 •  Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη παρασκευή σίτισης ομάδων ατόμων.
 •   Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 •  Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 •  Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 •  Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Γνώση Αγγλικών.
 •  Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 •  Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Καθήκοντα

 • Παρασκευή των γευμάτων των φιλοξενούμενων της Δομής, υπό τις οδηγίες του διατροφολόγου. Αναφέρει στον Συντονιστή της Δομής.
 • Επιλογή αγοράς τροφίμων, σε συνεργασία με το Συντονιστή της Δομής.
 • Επίβλεψη της καθαριότητας των χώρων της κουζίνας, σε συνεργασία με τον υπάλληλο καθαριότητας.
 • Τήρηση των εγγράφων σχετικών με την αρμοδιότητά του, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο και τον Συντονιστή.
 • Οργάνωση και τακτοποίηση των χώρων αποθήκευσης τροφίμων, κουζίνας και γευμάτων. Καθαρισμό και τακτοποίηση των σκευών μαγειρικής και σίτισης.
 •  Ενημέρωση και συνεργασία με τον Διατροφολόγο, τον Συντονιστή ή/και μέλη του επιστημονικού προσωπικού, για ζητήματα σίτισης που σχετίζονται με την αρμοδιότητά τους.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.