Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός για το Χαμόγελο του Παιδιού

  • Κωδικός αγγελίας: 88751803

Λάρισα

13/10/2020

ΚΩΔ.441

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης στη Λάρισα.

 

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

– Διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και εξεύρεση πόρων / χορηγιών

– Διαχείριση παραπομπών ιατρικών περιστατικών

– Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη οικογενειών

– Λήψη κοινωνικού ιστορικού

– Κατ’ οίκον επισκέψεις

– Διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ανηλίκων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

– Διασύνδεση με κρατικούς φορείς ή μη και Υπηρεσίες για ολιστική υποστήριξη των οικογενειών

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

– Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος

– Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

– Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)

– Άριστη Ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς

– Άδεια Οδήγησης

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

– Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

– Υψηλή προσαρμοστικότητα

-Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

– Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

– Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

– Συναισθηματική ανθεκτικότητα

– Μεθοδικότητα

– Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 441 .

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

 

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.