Ζητείται άτομο για θέση γραμματείας

  • Κωδικός αγγελίας: 13801143

18/11/2019

Το Θεσσαλικό Κέντρο Αποκατάστασης «ΑΡΩΓΗ» Λάρισας ζητά  να προσλάβει υπεύθυνο άτομο για τη θέση της γραμματείας – reception, με  τα παρακάτω προσόντα:

  1. καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE, WINDOWS)
  2. καλή γνώση αγγλικών
  3. η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ ′όψιν (χωρίς να είναι απαραίτητη)

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: reception@apokatastasi.gr