Θέση συνεργάτη για διοικητική/οικονομική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  • Κωδικός αγγελίας: 35713166

30/09/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχολή Επιστημών Υγείας

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Τίτλος Θέσης: Διοικητική / Οικονομική Υποστήριξη

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, αναζητά συνεργάτη  για διοικητική/οικονομική υποστήριξη.

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Οικονομικών
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις διοικητικής/οικονομικής υποστήριξης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικός και γραπτός λόγος

Επιθυμητά προσόντα

  • Άριστηγνώση MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint).
  • Γνώσεις οικονομικής διαχείρισης/ τιμολόγια ή οικονομικές καταστάσεις και παροχή υποστήριξης.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Οικονομικά.
  • Εμπειρία στην Οικονομική Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων ή στις διαδικασίες της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικών στο email:  administration@healthygateways.eu με την ένδειξη «Τίτλος Θέσης: Διοικητική/Οικονομική Υποστήριξη» έως 06/10/2021