Θέση κλινικού εμβρυολόγου

  • Κωδικός αγγελίας: 5421900

03/07/2019

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα με σεβασμό  στην προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των ασθενών.

Μια πρότυπη ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Μ.Ι.Υ.Α – I.V.F) λειτουργεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα των αντίστοιχων μονάδων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Η ομάδα στελεχώνεται από εξειδικευμένους γυναικολόγους στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εμβρυολόγους με πολυετή παρουσία, ενώ η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Ζητάει

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(κωδ: Μ.Ι.Υ.Α_07/2019) 

Ο Κλινικός Εμβρυολόγος καθημερινά διασφαλίζει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και πρωτοποριακών μεθόδων στη μονάδα για την εξασφάλιση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων. 

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Πτυχίο (Α.Ε.Ι)  Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής – Μοριακής  Βιολογίας.
  • Ελάχιστη διετή εμπειρία στην Μ.Ι.Υ.Α
  • Χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων εξωσωματικής
  • Αυτόνομο χειρισμό εβδομήντα (70) κύκλων.
  • Διενέργεια τουλάχιστον ογδόντα (80) πράξεων στην μονάδα
  • Επιθυμητή η γνώση του προτύπου ΕΝ 15224
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, δωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένεια του, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Το βιογραφικό σας μπορείτε να το στείλετε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr.thessalias@iaso.gr. 

Σας ευχαριστούμε γιατί μας εμπιστεύεστε  ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, το μέλλον σας.