Θέση ηλεκτρολόγου μηχανικού στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ENERGY

 • Κωδικός αγγελίας: 65312267

22/02/2021

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ENERGY αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως μέλος της ομάδας τεχνικής υποστήριξης

Περιγραφή Ρόλου

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση των φ/β πάρκων που συντηρεί η εταιρία με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη των Μηχανικών πεδίου κατά τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης των φ/β πάρκων.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους.
 • Επικοινωνία  γραπτή και προφορική με πελάτες και προμηθευτές
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και εξαμηνιαίων ελέγχων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ -ΤΕΙ)
 • Τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρία σε έργα φωτοβολταϊκών (κατασκευή/συντήρηση)
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητα συνδυαστικής σκέψης
 • Άριστες  επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτές και προφορικές)
αποστολή βιογραφικών στο info@perivallontologoi.gr