Θέση ιατρικού επισκέπτη

  • Κωδικός αγγελίας: 2465860

03/06/2019

ConnectHealth, νέα αναπτυσσόμενη εταιρία, ζητά ιατρικό επισκέπτη.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
  • Δεξιότητες πώλησης
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  • Προϋπηρεσία στον ιατρικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρονται:

  1. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  2. Δυνατότητα εξέλιξης
  3. Bonus επίτευξης στόχων

Αποστολή βιογραφικών στο info@connecthealth.gr