Θέση χημικού μηχανικού/χημικού στην EΞΑΛΚΟ Α.Ε.

  • Κωδικός αγγελίας: 30671054

Λάρισα

03/10/2019

Η ΕΞΑΛΚΟ A.E.  με ηγετική θέση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στη διέλαση προϊόντων αλουμινίου

ζητά:

ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ/ ΧΗΜΙΚΟ

 (Τομέας Βιομηχανίας)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας..
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
  • Ενδιαφέρον για μάθηση και όρεξη για δουλειά.

  Προοπτικές εξέλιξης και Ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@exalco.gr