Θέσεις εργασίας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 • Κωδικός αγγελίας: 73731258

06/02/2020

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από το 2010 στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια των ασθενών. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

ΙΑΤΡΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟ

(κωδ: ΙΑΤΡ. ΝΕΟΓΝ_02/2020)

Για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Μ.Ε.Ν.Ν.

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες:

 • Παροχή προγεννητικής φροντίδας
 • Παροχή φροντίδας στο νεογνό κατά τη διαδικασία του τοκετού
 • Φροντίδα, παρακολούθηση και υποστήριξη των νεογνών στη Μ.Ε.Ν.Ν. για τη βέλτιστη ανάπτυξη τους.
 • Φροντίδα και παρακολούθηση των νεογνών μέχρι την αποχώρησή τους από την Κλινική
 • Ενημέρωση και υποστήριξη στους γονείς σε θέματα για την υγεία και την ανάπτυξή του νεογνού
 • Καθημερινή συνεργασία και υποστήριξη των Ιατρών Γυναικολόγων – Μαιευτήρων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ειδικότητα Νεογνολογίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Μ.Ε.Ν.Ν.
 • Διαρκή επιστημονική ενημέρωση και ανάπτυξη στο ιατρικό αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(κωδ: ΙΑΤΡ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ_12/2019)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ειδικότητα Παθολογίας
 • Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στην ειδικότητα
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε Παθολογική Κλινική
 • Διαρκή επιστημονική ενημέρωση και ανάπτυξη στο ιατρικό αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(κωδ: ΤΕΧΝ.ΑΚΤΙΝ. 01/2020)

Υπεύθυνος για την υψηλή και άρτια απεικόνιση της ακτινολογικής εικόνας μέσω των μηχανημάτων (CT, MRI, μηχανημάτων μαστού, ακτινολογικών κ.λπ).

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Τεχνολόγου Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ή Βοηθού Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
 • Άδεια ασκήσεων επαγγέλματος
 • Γνώση των διεθνών πρωτοκόλλων εκτέλεσης εξετάσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε Μαγνητική Τομογραφία

 

ΜΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

(κωδ.: ΜΑΙΑ_Μ/Ο 01/2020)

Καθημερινά διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στις μητέρες και στα νεογνά.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Μαιευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση μαιευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε Μαιευτικό Όροφο

ΜΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

(κωδ.: ΜΑΙΑ_Α/Τ 01/2020)

Καθημερινά διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου κατά τον τοκετό, προς την επίτοκο και το νεογνό.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Μαιευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση μαιευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε Αίθουσα Τοκετών

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

(κωδ: ΝΟΣ_ΧΕΙΡ. 01/2020)

Είναι μέλος της χειρουργικής ομάδας φροντίζοντας για την ασφαλή διαχείριση του ασθενή, τόσο στην προετοιμασία του όσο και διεγχειρητικά (νοσηλευτής εργαλειδότης – νοσηλευτής κίνησης).

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε Χειρουργείο

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ)

(κωδ: ΝΟΣ_Μ.Ε.Θ. 01/2020)

Είναι υπεύθυνος για τη γενική φροντίδα του ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας και την επίβλεψη των μηχανημάτων συνεχούς καταγραφής ζωτικών σημείων (monitors).

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας στη Μ.Ε.Θ

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(κωδ: ΝΟΣ_Χ/Κ 01/2020)

Διασφαλίζει την παροχή υψηλών νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή με στόχο την ολιστική θεραπεία και φροντίδα του.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε Χειρουργική Κλινική

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(κωδ: ΝΟΣ_Π/Κ 01/2020)

Διασφαλίζει την παροχή υψηλών νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή με στόχο την ολιστική θεραπεία και φροντίδα του.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε Παθολογική Κλινική

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

(κωδ: ΝΟΣ_ΜΤΝ_01/2020)

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας με στόχο την παροχή ολιστικής κάλυψης των αναγκών των ασθενών σε εικοσιτετράωρη βάση.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Διετούς Φοίτησης Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας στη Μ.Τ.Ν

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(κωδ: ΝΟΣ_ΧΗΜ. 01/2020)

Ανήκει στη θεραπευτική ομάδα της Μονάδας Παθολογικής Ογκολογίας (Χημειοθεραπείας) και παρέχει υπηρεσίες ολιστικής θεραπείας και φροντίδας στον ασθενή, και υποστήριξης στην οικογένειά του.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας (Χημειοθεραπεία) ή πέντε (5) έτη σε Παθολογικό Τμήμα

Προφίλ Υποψήφιων :

 • Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον ασθενή
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Επίτευξη στόχων
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Θέληση για γνώση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessalias@iaso.gr, αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια:

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένεια του
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

«Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, το μέλλον σας»