Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός

 • Κωδικός αγγελίας: 28771048

Δωρεάν

28ης Οκτωβρίου 42, Λάρισα

30/09/2019

6937397787

Από εταιρεία που δραστηριοποιείται στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Κλιματισμού και Συστημάτων Ασφαλείας, ζητείται:

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ( ΑΕΙ/ΤΕΙ) ο οποίος θα υποστηρίζει την συνολική λειτουργία των έργων σε συνεργασία με την υπάρχουσα ομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Eμπειρία στον χώρο των εγκαταστάσεων Θερμανσης/Κλιματισμού
 • Εμπειρία σε Διαχείριση Έργου
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Γνώση AUTOCAD
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Δεξιότητες:

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή βελτίωση
 • Ακεραιότητα και Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα
 • Έμφαση στην Ποιότητα
 • Πολύ καλές ικανότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας

Προσφέρονται:

 • Μισθός ανάλογος προσόντων
 • Πλήρης Απασχόληση,
 • Επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: admin@karavakas.gr