Μηχανικός για τη Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

  • Κωδικός αγγελίας: 8516660

29/01/2019

Ζητείται Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από πολυεθνική εταιρεία (BayWa r.e. Hellas) για τη Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με έδρα στη Λάρισα:
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση MS Office
Άριστη γνώση Γαλλικών
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απαραίτητα επικοινωνιακός, οργανωτικός, υπεύθυνος.
Επιθυμητά Προσόντα
Εμπειρία στη διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών
Καλή γνώση γερμανικών ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας
Email: nikolaos.tsiantoulas@baywa-re.com (βιογραφικό στα αγγλικά)