Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά μηχανικούς

 • Κωδικός αγγελίας: 39862239

16/02/2021

Μεγάλη τεχνική – κατασκευαστική εταιρία, με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Πολιτικό ή Τοπογράφο – Μηχανικό, για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε παρόμοια θέση
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε Κτιριακά Τεχνικά Έργα – Οδοποιία
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Microsoft Office & AUTOCAD
 • Παροχές πέραν του μισθού: Σύμβαση αορίστου χρόνου, Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση, Εταιρικό κινητό τηλέφωνο, Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Αποστολή βιογραφικών στο texncv@gmail.com

 

 

Μεγάλη τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία, με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία στην περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας..

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε παρόμοια θέση
 • Απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά δίκτυα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Microsoft Office & AUTOCAD
 • Παροχές πέραν του μισθού: Σύμβαση αορίστου χρόνου, Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση, Εταιρικό κινητό τηλέφωνο, Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Αποστολή βιογραφικών στο texncv@gmail.com